Familien fra

Vrensted


Breve fra familien Sørensen...

Breve fra USA

Stuckey-L

Dearborne Michigan December 4. 1938

Kære søster og Jens (Slim) slim means lang

Jeg kan alerførst lade jer vide at vi er raske og har det godt og den lille pige vi har hun synes godt om America. Ja, hun er en Dansker all right jeg tænker du kan se det på Billedet hun er good and giver us very lille truble jeg tænker snart hun vill be able to gaa hun har 4 tænder hun lider at gå for en køretur i Automobilen og vi tager hende ud mest hver Lørdag og Søndag hvis vejret er godt, vi arbejder 5 dage om Ugen saa det giver us 2 dage to rest jeg arbejder nu om Eftermiddagen fra Kl. 4 til Kl. 12 saa jeg behøver ikke at staa up tidlig dem kolde Vintermornings vi staar up omkring Kl 9 or 10 vi havde den første Sne en maaneds tid siden, vi har jo central Varme her i Huset hvor vi lever, det har de fleste huse her i byen det giver us plenti het i alle Verelseme

Will jeg ønsker jer en Glædelig Jul og Godt Nytaar and jeg haaber i har faaet Grisen slagted og pølsene spist from

Alfred M. Sorensen

Anna M. Sorensen

Alice M. Sorensen

Hils Anna Marie fra Mig jeg haaber hun er wel

 6149 Kenelworth ave