Familien fra

Vrensted


Niels Lassen Nielsen

Niels Lassen Nielsen

niels L nielsenNiels Lassen 1

Min bedstefar Niels Lassen Nielsen blev født i gården Vestergaard i Vrensted i 1869.

Som så mange andre unge på den tid rejste Niels Lassen til Amerika i 1895, han var da 26 år. Han rejste til Volga, Brookings området i South Dakota og levede her i 16 år.

Her arbejdede han først med landbrug, senere som gæstgiver i byen Volga.


Niels Lassenvar hjemme på besøg i Danmark i 1908. Under dette besøg mistede han bevillingen til sin saloon i Volga. Tilbage i Volga lykkedes det ikke, at få bevillingen tilbage og Niels Lassen kommer tilbage til Vrensted i 1910-11.

Seks af Niels Lassens søskende var også rejst til Amerika og kom ikke hjem igen.

Niels Lassen overtog gården på Bådstedhede efter sin far Lars Peter Vestergaard.

Niels Lassen havde tilegnet sig et liv med kortspil og hurtige penge i Amerika. Sproget og hans "brogede flip" bar også præg af årene i USA.

Kristine Filholm var først ansat som husbestyrerinde, og i 1911 giftede de sig.

7

Her på Bådstedhede bliver Niels Lassens fire børn født, Maja, Marie, Paul og Minna.

Niels Lassens far, Lars Peter, bor på aftægt hos familien.

Niels Lassen overdrager gården på Bådstedhede til datteren og svigersønnen, Marie og Hans Peter Jensen.

I sine sidste leveår boede Niels Lassen i det lille hus ved siden af gården og døde i 1953.

Enken, min bedstemor Kristine, flyttede da til Brønderslev.