Velkommen til familien fra Vrensted.

... i Danmark og USA

😀 Velkomst...

  Artikler...

  Vrensted...

  English...

Breve fra USA…

af | jan 31, 2020 | Familie i USA | 0 Kommentarer

Breve fra USA; Min farmors brødre sendte disse breve over en periode på ca. 24 år.

Brev 1938...
Brev 1939…
Brev 1940…
Brev 1942…
Brev 1951…
Brev 1954…
Brev 1956…
Brev 1957…
Kære søster og svoger…
Kære søster og børn…

Dearborne Michigan December 4. 1938

Kære søster og Jens (Slim) slim means lang

Jeg kan alerførst lade jer vide at vi er raske og har det godt og den lille pige vi har hun synes godt om America. Ja, hun er en Dansker all right jeg tænker du kan se det på Billedet hun er good and giver us very lille truble jeg tænker snart hun vill be able to gaa hun har 4 tænder hun lider at gå for en køretur i Automobilen og vi tager hende ud mest hver Lørdag og Søndag hvis vejret er godt, vi arbejder 5 dage om Ugen saa det giver us 2 dage to rest jeg arbejder nu om Eftermiddagen fra Kl. 4 til Kl. 12 saa jeg behøver ikke at staa up tidlig dem kolde Vintermornings vi staar up omkring Kl 9 or 10 vi havde den første Sne en maaneds tid siden, vi har jo central Varme her i Huset hvor vi lever, det har de fleste huse her i byen det giver us plenti het i alle Verelseme

Will jeg ønsker jer en Glædelig Jul og Godt Nytaar and jeg haaber i har faaet Grisen slagted og pølsene spist from

Alfred M. Sorensen

Anna M. Sorensen

Alice M. Sorensen

Hils Anna Marie fra Mig jeg haaber hun er wel

6149 Kenelworth ave


 

Dearborn December 2. 12 1939

Kære søster og Svoger

Well det er snart jul and tid til at skrive. Jeg vil fortælle dig lidt om Louis. Louis og Norah har tænkt på at komme en tur her til Dearborn for en lang tid, saa endelig de kom, de var her en August and blev her i 3 Dage han har nu en dejlig Familie den yngste er nu 11 aar gammel det er Jimmy han købte en ny Automobil 1938 det er en Chevrolet og en dejlig Car jeg viste ham rundt her i Dearborn og Detroit og vi var også en Tur over i Canada der er jo mange ting her der er interested to se og han har aldrig veret her før, vi havde en rigtig good tid allesammen vi havde to køre i to Automobiler fordi der var 9 af us. Jeg mødte Lars Michael (og) Christian her for nogen tid siden jeg vidste ikke han var i America igen jeg vidste han gik til Danmark men jeg troede ikke han kom tilbage. Han lever ikke langt fra us han er jo gift og har 3 børn og arbejde ved Ford.

Well jeg begyndte paa den forkerte side saa jeg vill slutte paa forsiden med en

Glædelig Jul

og et godt Nytaar

fra the Sorensen
Who lever at 6149 Kenel worth in America


Dearborn Michigan Februar 25 1940

Kære Søster og Svoger

Well, her er en nyhed for dig Helga, vi har nu en anden pige. hun var født Januar 30 hun vejede 8 pund og er en rigtig Dansker, hun hedder Arlene Mabel Sorensen. Min Kone hun var paa Sygehuset for 11 days og Alice hun var ved friends of vores. Saa jeg har nu 3 piger og tage kær af, jeg synes bedre om det, jeg var en pebersvend længe nok.

Alice hun er nu stor og hun kan nu tale vi har meget fun med hinanden. Ann har nu været hjemme 2 Uger fra Hospitalet og hun føler ret godt jeg er glad it is over veil and it is en heldig stærk pige.

Jeg takker dig for brevet Helga jeg fik til Jul jeg har ikke hørt fra Karoline og Laurine maaske ikke de har tid til at skrive i det har jeg heller ikke men jeg skriver alligevel du skrev om du har fået en Radio, saa i har faaet Electricity, jeg fik min første Radio i 1927

Vi kan fra paa Radio England, Tyskland, Frankrig and Italien jeg har prøvet paa at fra Danmark men jeg tænker ikke Stationen er stærk nok, hvis du har en list of Stationerne jeg mener Radiostationerne i Danmark send mig en.

Hermed en Venlig Hilsen fra mig and min Familie everything is O.K.


Dearborn Michigan December 4.1942

Kære søster og Svoger

det er tid til at skrive et lille vers til jer igen. sidste Aar var jeg for doven til at skrive, men jeg har nogle Billeder for jer saa et par ord ved der.

Wi er alle rask og har det god jeg har arbejdet 6 dage om Ugen mest om Sommeren, men vi er nu tilbage til 5 dage om Ugen man skal jo lave gode Penge til at eksistere for everything are going op op op. Penge forslaar ikke til noget, vi kan nu købe Aalborg Taffel Akvavit her i Dearborn jeg har lige faaet en flaske den er jo dyr men oh er det godt en flaske koster 5 Dollars 42 Cents.

Severin er rask og rørig han arbejder hver dag vi har ikke set dem de sidste 2 Aar hans ældste Datter er gift og fik tvillinger de er nu 3 Aar gammel den anden Datter er en Sygeplejerske og de 2 Drenge begge har Arbejde og selvfølgelig ogsaa en Auto.

Milo, Martins søn han har jo Martins Hus, han var jo syg for en tid, han havde Sukkersygdommen vi har ikke set dem siden Martin døde, de har ingen Bøm.

Vi har haft en god sommer i Aar plenti of Solskin og Regn engang imellem, det har været godt for landmand han havde et godt Avl og her i byen vi købte det for høje pricer, men igen Landmanden har en lang Arbejdsdag vi har kuns 8 Timer.

Ja nu har vi snart Jul igen men vi har ingen Gris at slagte jeg tænker vi skal have en Kalkun jeg vil have 3 dage of for Jul, Fords Fabrikker vil ikke Arbejde December 24. men vi faar betaling for den dag alligevel.

Well den her fyldepen er lidt bedre end den anden jeg havde.

Saa hermed en Venlig Hilsen og Glædelig Jul og Godt Nytaar fra Familien Sorensen


Dearborn November 20.1951

Kære søster og Svoger

Jeg ser i dine Breve at i er alligevel paa moden i denmark du har elektrik Lys, Malkemaskiner og naturligvis meget andet det er ikke som dengang jeg var i Danmark

Tiden har jo forandret sig de sidate 30 aar, jeg kan se forandringer her i America ogsaa, og var det ikke for den taabelige Krig alt ville blive all right Du ser vi har nu høje Skatter vi skal jo betale for alt det Krigsmaterielle

Well hvad sker der ved Ingstrup Sø jeg ser de er ved at grave den ud der vil saa ikke blive nogen Jagt og Fiskeri i. Hvorledes gaar det med Lars Michael er han stille levende Kristian siger aldrig noget godt om ham, saa jeg spørger ham ikke mere. well jeg arbejder endnu om eftermiddagen fra Kl 3.20 til 11.50 vi faar jo en god betaling for Arbejde, jeg faar nu 2 dollars i Timen men alting er saa høj at købe saa du er ikke any bedre af, alt man gaar i handler mange Penge og holder ingen.

Jeg sender dig hermed nogle billeder saa du kan se lidt af livet her i America, Vinteren er ligesom i Danmark men Sommeren er bedre vi har ikdce saa megen regn og Taage næsten ingen Taage og ingen
Havguser Sommeren er Varm med megen Solskin. Landbruget her er ikke saa godt som i Danmark en lille farm giver ikke nok til at leve af de store Farms ere bedre jeg var aldrig interested in Farms Arbejde

Well This is ams signing

of width a

merry Christmas

and Glædelig Jul

og Godt Nytaar

from Alfred M. Sørensen and Familie

Hils Jens og alle børnene de eneste jeg can huske var Niels Jensen og Kresten


Dearborn Marts 31.1954

Kære Søster

Jeg har hørt den sørgelige Nyhed om at din Mand Jens er afgaaet ved Døden. Well Helga det er jo den eneste Ting i Verden vi er sikker paa, og jeg tænker naar tiden kommer vi skal give up, vi har da served vores purpass.

Og du var syg da han døde det maatte være hårdt at tage.

Men jeg er glad ved at høre at du er op igen du har jo mange flinke Børn jeg haaber nu de vill hjelpe dig ud. For du deserver de best.

Ja her i Dearborn gaar det ved det gamle mine Piger bliver store, Alice er nu 16 Aar gammel og Arlene er 14 herover gaar de i skole til di er 18 Aar gammel men de lerer ikke meget synes jeg

Det er Marts 31. og vi har just haft et stor Snestorm vi hat omkring 5 tommer af Sne paa jorden endnu det er jo ret udsedvanlig paa den tid af Aaret. Naar det varmer op skal jeg ud og Male Huset det gør jeg hver 3 Aar

Well Helga, Maa fremtiden bringe dig Held og Lykke og Gud Velsigne Dig

Din Broder Alfred M. Sørensen

Verset paa Kortet siger

Du skal ikke sige, du maa ikke sige at han er død, han er bare gaaet away ved et sødt smil, og en vave af sin Land han gik ind til det ubekendte Land og left os drømme, saa langt away it skal vere saa, siden han er der saa tænk af ham faring on, den kære and be elsked der, som hanvar elsked here. Tenk of him som den samme og sige Han er ikke død, han er bare gaaet away.


Dearborn December 3. 1956

Kære Søster og Familie

Igen jeg haaber du and din Familie er raske og har det

Vi er raske og har det terrmrmelig godt, jeg gaar og ser Doktoren en gang hver maaned jeg har ondt i Brystet

Severins ældste Datter var her for et besøg i sommer hun lever ikke i Chicago hun har 3 Piger Severins anden Datter Peggy var ogsaa her paa besøg hun var en Sygeplejerske hun har 2 bøm og lever i Chicago

Severins yngste Dreng er nu 28 Aar gammel og er en Politibetjent

Severins anden Søn Arbejder for Telefon Companiet

Vi var i Chicago en tur i Sommer og vi saa dem alle de har det jo godt

Severin er 71 Aar gammel men han ser godt ud og føler godt saa han klager ikke.

Well hermed en

Glædelig Jul og Godt Nyraar

til hele Familien

fra Familien Sørensen her i Dearborn


Dearborn December 7. 1957

Kære Søster og Svoger

well hvordan har I det i Danmark. Jeg haaber i alesammen raske og har det godt. Vi har det godt her i Detroit. Jeg havde 2 Ugers ferie in August saa vi gik til Chicago and Racine vi blev dernede for omkring 10 Dage. det var rart at have et trip derned engang om Aaret vi har mange friends der.

Milo havde Bryllup October 30. saa vi gik derned igen men kuns for 2 dage Lørdag og Søndag for jeg Arbejder 5 Dage om Ugen

Hvis Moster Anne Marie er ve dig Helga Hils hende fra mig jeg har tit tænkt paa hende Well jeg vil sende jer en Caiender naar jeg faar en jeg har ingen faaet endnu Vi skal snart ud at købe in for Jul

Vi hermed

Vi ønsker jer

en Glædelig Jul

og et Godt Nytaar

from Mr Mrs Alfred Sørensen

6149 Kernel worth

Dearborn Michigan


Kære Søster og Svoger

Well Helga Titen gaar og vi gaar med, nu er det snart Jul igen og tid til at skrive. Vi er alle raske og har det godt jeg arbejder kuns 4 Dage om Ugen for November og December men efter Nytaar tenker jeg vi gaar tilbage til 5 Dage igen Grunden er Kul Strike og Jern Strike.

Fords var i Strike sidste May for 24 Days det er jo rart man tjener jo ingen Penge med dem

Det er en god Plads at Arbejde paa Fords Fabrikker, jeg har nu været her for 21 Aar, 13 Aar mere kan jeg faa min Pension og måske før det er kuns 100 Dollars om Maaneden men det vil hjelpe lidt, naar den tid kommer vill Alice og Arlene vere store nok til at arbejde og tjene deres egen Penge, her i America kan du lave gode Penge hvis en vil arbejde men den ingen der er saa mange ting du kunde ude at have og hvis du har pengene du gaar og køber det, vi køber mange ting der er ikke nødvendige, men skønt to have, vi købte en ny Automobil det var ikke nøvendig men alligevel vi har megen fornøjelse af den, den er vores andet hjem.

Vinter er begyndt her allerede vi havde our første Sne Nov 20. og der er stille paa Jorden Men jeg har et godt suply af Kokes nok for hele Vinteren jeg køber det altid om Sommeren naar det er Billigst saa vi har et godt varm Hus om Vinteren.

Severin og hans Familie har det godt han var ikke her sidste sommer men vi var i Chicago, han er jo ikke Politibetjent mere, han faar hans Pension, men saa tog han Arbejde som Vagtman paa en Fabrik i Chicago, han siger han vil Arbejde til han bliver 65 aar gammel saa er han going to take et Magelight Well det er alt jeg kan tænke af nu saa jeg ønsker jer

En Glædelig Jul og et Godt Nytaar fra us alle Familien Sørensen


Kære Søster og Børn

Well nu har vi snart Jul igen og jeg haaber du er rask og har det godt du har jo mange Bøm at gaa og visit og jeg haaber De har godt kær af dig. Vi er jo ikke bleven ungere men alderen begynder at lade sig føle, jeg er nu plaget ved gigt jeg gaar til Dotoren hver Uge men jeg faar næsten ingen resultat ud af det, hvis du ved hvad to gør for gigth lad mig vide.

Alice and hendes mand har nu deres eget Hus ve hjalp til med Penge og Møbler de bor her i Dearborn ikke langt fra hvor vi lever de har nu 2 Børn Piger, han har temmelig got Arbejde.

Severin har solgt hans Hus i Chicago og flyttet til Florida og har købt et Hus der det en jo en god plads at spede sine gamle Dage der er det jo altid Warme hans adresse er

Louis Sørensen 6443 S. W. 42 Street

Miami 30 Florida

Hermed en Glædelig Jul og et godt Nytaar fra Alfred and Familie

Brev 1938...
Brev 1939…
Brev 1940…
Brev 1942…
Brev 1951…
Brev 1954…
Brev 1956…
Brev 1957…
Kære søster og svoger…
Kære søster og børn…

Relaterede artikler:
Min far

Til top…

 

image_print