Velkommen til familien fra Vrensted.

... i Danmark og USA

😀 Velkomst...

  Artikler...

  Vrensted...

  English...

Jordefærd 1929…

af | jan 31, 2020 | Familie i Danmark | 0 Kommentarer

 

Jordefærd 1929…

Mandag jordedes Veteran og Dannebrogsmand Lars Peter Vestergård og det viste sig, at han ikke var glemt om ogsaa han jævnaldrende forlængst er sted til Hvile.

Pastor Plesner talte kønt over Afdøde som en af dem, der havde maattet vove Livet for Fædrelandet, samt en af de sejge fyske Slægter, en Slægt her i Sognet, som kan følges langt tilbage i Tiden i Gaarden Vestergaard.

Lars Peter havde for længst ligesom trukket sig tilbage fra Tidens Rørelser, idet han i flere Aar har ligget til Sengs og måske har følt sig glemt, men da han i Fjor fik overrakt Dannebrogskorset, var det, som om Livet friskede op, og en Del Erindringer traadte frem, ikke mindst dem fra Krigsaarene.

Nu var Lars Peter Vestergaard træt af dage, men hans Øjne lyste, naar vi sammen sang for ham:

“Jeg vil, o Jesus mild, hvor du mig helst vil have”.

Efter Jordpaakastelsen bragte Lærer Jensen paa Familiens Vegne Følget en hjertelig Tak.

Relaterede artikler
Lars Peter Vestergaard Nielsen
Dekorerede veteraner
Sognets ældste
Kransenedlægning

 

image_print