Velkommen til familien fra Vrensted.

... i Danmark og USA

😀 Velkomst...

  Artikler...

  Vrensted...

  English...

Kranse-nedlægning….

af | jan 31, 2020 | Familie i Danmark | 0 Kommentarer

 

Kransenedlægning paa veterangrave i Vrensted 1964…

I gaar paa Danmarks befrielsesdag fandt der en kort og smuk højtidelighed sted paa Vrensted kirkegaard.

Sønderjysk forening for Vrensted sogn med formanden kæmmer Hedegaard Laursen
i spidsen samledes ved kirken med adskillige slægtninge og paarørende til de fire veteraner, som ligger begravet her.

Pastor Mikkelsen udtalte nogle mindeord for de fire gamle soldaterher fra sognet, der for 100 aar siden var med til at kæmpe for Danmarks sag. Derefter nedlagde

kæmmer Hedegaard Laursen blomster paa de fire grave, som saa videt det vides er de eneste, der findes endnu.

Veteraner, der mindes, er landmand Jens Chr. Sørensen, kaldet Jens Eskel, der døde 83 aar gammel i 1918. Paa stiftelsen Ane Maries hus bor der en nu datter, fru Helga Christensen, og flere af hendes søskende bor her paa egnen.

Endvidere landmand Svend Holm, der døde i 1923,80 aar gammel. I sognet bor to børnebørn, fru Hilda Helledie og gdr. Holm Jensen.

Dernæst landmand Lars Peter Vestergaaard, der døde i 1929 og blev 91 aar gammel.

Et barnebarn, fru Hans Peter Jensen, bor på Baadsted hede.

Og endelig tækkemand og husmand Chr. Jørgen Christensen, der var 93 aar, da han døde i 1933. En datter af ham, Mine Christensen, bor paa Vrensted alderdomshjem.

Alle fire veteraner havde bopæl paa Baadsted hede.

Efter at blomsterne var lagt paa gravene, samledes deltagerne i kirken, hvor man sluttede med at synge

“Altid frejdig, naar du gaar”

Relaterede artikler
Lars Peter Vestergaard Nielsen
Dekorerede veteraner
Sognets ældste
Jordefærd 1929

 

image_print